BWR online
DE BRANCHEVERENIGING VOOR WERKPLEKBEVEILIGINGSBEDRIJVEN EN PERSONEELSTELLERS RAILINFRA

DE BRANCHEVERENIGING VOOR WERKPLEKBEVEILIGINGSBEDRIJVEN EN PERSONEELSTELLERS RAILINFRA

Nieuws

Waarom BWR

Geschiedenis van de BWR

Geschiedenis van de BWR

De BWR is in 2003 opgezet voor bedrijven die werkzaam waren als beveiligingsbedrijf in de Railinfra. In de loop van de jaren hebben ook de Personeelstellers zich kunnen aansluiten. Op dit moment zijn 21 bedrijven lid met een totaal personeelsbestand van ruim 1500 man. Wij als branche hebben in de loop van de jaren steeds meer invloed gekregen op de regelgeving en op tal van andere zaken in onze branche.

Doelstelling van de BWR

Doelstelling van de BWR

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen, verbeteren en in stand houden van de kwaliteit van de   Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers werkzaam in de Railinfra. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • Het door zelfregulering en interne toetsing optimaliseren van het door Prorail (of een daartoe in de plaats getreden organisatie) opgestelde erkenning reglement;
 • Het optimaliseren van het door Rail Infra Opleidingen ( of een daarvoor in de plaats getreden organisatie ) opgesteld opleidingsprogramma;
 • Het in stand houden en verbeteren van de communicatie met de opdrachtgevers & instanties;
 • Het opstellen van een eigen erkenningsreglement indien en voor zover daaraan behoefte bestaat, dan wel noodzakelijk is;
 • Het innoveren van bestaande - en het ontwikkelen van nieuwe werkplekbeveiligingsmiddelen;
 • Vraagbaak en kenniscentrum voor leden.
Waar heeft de BWR zitting in

Waar heeft de BWR zitting in

De BWR heeft zitting in de volgende Werkkamers van de Stichting RailAlert:

 • Uitwerken Regelgeving
 • Systeemcertificatie
 • Productcertificatie
 • Lokaal Spoor
 • Persooncertificatie
 • Regelgeving EV
 • Werkgroep Arbo 
 • Commissie Beoordeling Vakbekwaamheid

Samenstelling bestuur

Naam Functie E-mail Telefoonnummer
Jo Urlings Onafhankelijk Voorzitter voorzitter@bwronline.nl 0653147475
Margriet Simonis Secretaris secretaris@bwronline.nl
Alex de Coninck Algemeen a.de.coninck@theprofessionalsgroup.nl 0880104130
Rik Lohuis Algemeen r.lohuis@raveco.nl 0615241401
Raymond van den Hoonaard Algemeen raymond.vanden.hoonaard@volkerrail.nl 0650225081
Hans Dufrenne Algemeen h.dufrenne@duteqrailinfra.nl 0652432018
Danny Zieltjens Penningmeester penningmeester@bwronline.nl 0614954187

Leden van de BWR

Werkbeveiligingsbedrijf railinfra

Alerton
BAM Infra
DBC Rail
Duteq Railinfra bv
DZ spoorwegveiligheid b.v.
FlexcoRail
Inrail bv
Integra Beveiliging
JMV Groep
RailSupport
Raveco
Safelines
Saferail
Spoortotaal
Strukton Railinfra
UR consultant
van Gelder Rail
VolkerRail

Personeelssteller railinfra

Rail Safety Force

BWR online

 • Straat: Overboeicop 22
 • Straat: 4145NP Schoonrewoerd
 • Telefoonnummer: 0614954187
 • Email: secretaris@bwronline.nl

Contact formulier